woensdag 21 augustus, 2019
laatstenieuws

Informatie

Fijn dat je wat tijd hebt gevonden om de website van de Hengelose Tafeltennisclub Vitesse ’35 te bezoeken. Officieel was het vroeger trouwens Hengelosche met sch, want zo schreef men dat in de tijd, dat  de club werd opgericht. Vitesse ’35 is er voor alle leeftijden: een sportieve, maar ook gezellige tafeltennisclub.
Op 30 september 1935 is Vitesse opgericht en behoort daardoor tot de oudste verenigingen van ons land. Vitesse is sinds die tijd actief op tafeltennisgebied en is de oudste tafeltennisvereniging van Oost-Nederland. Uiteraard hopen we nog vele jaren een toonaangevende club in Twente te blijven!

Onze vereniging heeft momenteel ruim 100 leden. Bestaande uit:

  • 15 junioren
  • 12 G-leden
  • 21 Oudfit/55+ leden
  • 62 senioren

Bij de jeugd hebben wij 4 teams die meedoen aan de competitie en bij de senioren 10 teams.

Ook doen 4 G-teams mee aan de speciale competitie voor spelers met een verstandelijke beperking.

Meer over de club, onze accommodatie en het lidmaatschap vind je op de pagina “Algemeen“.

De naam van de vereniging luidt voluit Hengelosche Tafeltennisclub Vitesse ’35. Inderdaad Hengelosche met sch. Zo werd dat in die tijd geschreven. De vereniging werd opgericht op 30 september 1935 en is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 24 september 1974.

Adres clubhuis en de sportzaal

Achterhoekse Molenweg 271-1 (achter huisnummer 271)
7556 GL Hengelo
Telefoon clubhuis: 074-2420867
Ga voor de routebeschrijving naar de rubriek “Contact” .

Contributie

De maandelijkse contributie bedraagt:

  • Senioren € 12,50
  • Junioren €  12,50
  • G-leden  €  11,00

Donateurs vrije gift met een minimum van € 20,00 per jaar
Bankrekening HTTC Vitesse ’35 NL08 INGB 0002 1440 61
Het inschrijfgeld bedraagt zowel voor jeugd- als seniorleden
€ 10,-. Speel je ook competitie, dan betaal je de € 10,- inschrijfgeld en € 25,- voor het clubshirt.In totaal dan dus € 35,-

Als je competitie wenst te spelen dient er aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) www.nttb.nl een bondscontributie te worden afgedragen. Deze wordt door de penningmeester van Vitesse ’35 automatisch geïnd. Het inschrijfgeld, de contributie en de bondscontributie (indien je competitie speelt) worden via automatische incasso geïnd. Hiervoor moet je bij het aangaan van het lidmaatschap een machtiging afgegeven aan de penningmeester. Voor jeugdleden moeten de ouders of verzorgers een dergelijke machtiging afgeven.

Structuur van de vereniging

De dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging wordt naast het bestuur uitgevoerd door een aantal commissies.

Technische commissie

Deze commissie houdt zich, zoals de naam reeds zegt bezig met alle tafeltennis-technische zaken:trainingen, teamindelingen, organisatie van toernooien en de opvang en begeleiding van
(niet-) competitie spelende leden.

Barcommissie

De barcommissie regelt alle zaken aangaande de bar van het clubhuis en de bemensing van de bar tijdens trainings- en competitie-avonden, toernooien, evenementen en speciale gebeurtenissen, zoals de jaarvergadering en de nieuwjaarsreceptie.

Activiteitencommissie

Op gezette tijden worden er activiteiten georganiseerd om de algehele binding met Vitesse’35 te vergroten en om niet alleen met tafeltennis bezig te zijn. Hierbij kan worden gedacht aan feestavonden, kaartavonden, schaak- en damtoernooien.

Kijk voor de samenstelling van de diverse commissies bij “Organisatie”.

Jeugdleden

De jeugd krijgt training onder leiding. Daartoe wordt ze ingedeeld in verschillende trainingsgroepen. Bij deze indeling wordt rekening gehouden met zowel de leeftijd als de speelsterkte. Momenteel hebben we 3 groepen: A, B en C. In principe kan iedereen aan de training meedoen of je nu wel of geen competitie speelt. Er wordt wel van je verwacht, dat je zoveel als mogelijk aanwezig bent. Kun je echter een keer niet (bijvoorbeeld door huiswerk) dan moet je je vóór de training bij de trainer afmelden. Naast de training kun je ook nog ‘vrij’ spelen op de daarvoor aangegeven tijden.

Competitie jeugd

Heb je uiteindelijk zin om tegen spelers van andere clubs te spelen dan kun je competitie gaan spelen. Deze is altijd op zaterdag, meestal ’s morgens, maar soms ook wel ’s middags. Normaal gesproken duurt een wedstrijd ongeveer 3 uur en je speelt samen met 2 of 3 andere jongens of meisjes in 1 team. Je speelt altijd 3 wedstrijden en 1 dubbel per zaterdag. De hele competitie duurt ongeveer 10 weken achtereen in zowel najaar (september t/m november) als voorjaar (februari t/m april). Als je je hebt opgegeven voor de competitie ben je verplicht om alle wedstrijden beschikbaar te zijn. In uitzonderingsgevallen kun je je afmelden voor een wedstrijd. Dit moet je ruim van tevoren doen bij je trainer of teambegeleider.

De Vitesse ’35 trainers zijn:

Jeugdtrainer
Freek Borgman tel. 06-45010781

G-groep
Jan Terhalle tel. 074-2426561

Oud Fit 55+ groep
Jan Terhalle 074- 2426561

Kleding

Zoals elke club heeft ook Vitesse clubkleding. Deze bestaat uit een donkerblauw shirt met het Vitesse ’35 logo.De kleur van de broek is niet strikt voorgeschreven, maar de voorkeur gaat uit naar een donkerblauwe of zwarte broek. Tijdens competitiewedstrijden en toernooien is men verplicht te spelen in het officiële clubshirt van Vitesse ’35.

Competitie senioren

Indien je je opgeeft voor de competitie (zowel senioren als jeugd) dan moet je je realiseren, dat deze twee keer 10 weken per jaar duurt en wel in de perioden september t/m november en februari t/m april. De senioren-competitie wordt altijd op door-de-weekse avonden gespeeld. Vitesse ’35 speelt de thuiswedstrijden op de donderdag- en vrijdagavond.
De uitwedstrijden kunnen ook op andere dagen zijn. Afhankelijk in welk team je geplaatst wordt speel je dus of op donderdag of op vrijdagavond je thuiswedstrijden. De jeugdteams spelen hun wedstrijden altijd op de zaterdag.

Proefperiode

Als je nog niet eerder hebt getafeltennist kunnen wij ons voorstellen dat je eerst eens wilt kijken ‘wat dat allemaal is’. Dat is mogelijk!

Bij de jeugd kun je een aantal keren meetrainen zonder lid te worden. Hiervoor moet je wel eerst even contact per mail opnemen met de secretaris:  secretaris@httcvitesse.nl.

Bij de senioren is het mogelijk om de maandagavond een aantal keren te bezoeken, zonder dat daar verplichtingen aan vast zitten. Dit kun je zelf regelen, echter ook hier kan de secretaris van dienst zijn.

Na de proefperiode kun je alsnog besluiten wat anders te gaan doen, of je kunt lid worden door het inschrijfformulier in te vullen.Het inschrijfformulier is te verkrijgen in het clubhuis. Je kunt het formulier ook downloaden op de pagina “lidmaatschap”.

Openingstijden
maandag
15.30-17.30 training 55+ groep
18.30-19.30 training G-groep
19.30-22.30 vrije training senioren
19.30-20.30 training voor hen die dat willen o.l.v. een ervaren speler

woensdag
19.00-21.30 training jeugdgroepen

donderdag
19.30-23.00 competitie senioren of handicapcompetitie*

vrijdag
19.30-23.00 competitie senioren en waar mogelijk vrije training

zaterdag 10.00-14.00 competitie jeugd

* Aanvang handicapcompetitie 19.30 uur.

Voor meer inlichtingen betreffende senioren vraag het onze secretaris.
Mailadres: secretaris@httcvitesse.nl

Voor meer inlichtingen betreffende jeugdzaken kun je contact opnemen met onze trainer Freek Borgman. Mailadres: f.borgman@kpnmail.nl Tel. 06-45010781 (graag bellen na 17.00 uur).